Noordoostpolder

by

Clustermanager bestuurs- en managementondersteuning, Gemeente Noordoostpolder

De managementinformatie over externe inhuur krachten en adviseurs was versnipperd toegankelijk. Ik heb er voor gezorgd dat de broninformatie op één plek verwerkt werd en beschikbaar kwam voor het management.